top of page
MUKA DEPAN WEB.PNG
About

KATA-KATA ALUAN
YANG BERUSAHA ENCIK HADI TAUFIK BIN HUSSAIN

Penaung
Jawatankuasa Halatuju Kemenjadian Pelajar T70, T20, T10
HADI TAUFIK.jpg

Assalamualaikum dan Salam Sejahtera

Pertama sekali, saya sangat bersyukur kehadrat ilahi kerana dengan izinnya, laman web e-career telah berjaya dibina. Idea ini telah memanjangkan usaha saya dalam penubuhan Jawatankuasa Halatuju Kemenjadian Pelajar T70, T20 dan T10. 

Jika sebelum ini inisiatif saya dalam pembentukan jawatankuasa ini sangat terhad dalam penyebaran maklumat kemenjadian pelajar, jadi dengan adanya laman web e-career ini, ia mampu menyebarluaskan maklumat kemenjadian pelajar kepada semua pihak termasuklah ibu bapa, pelajar, dan orang awam. 

Jutaan terima kasih dan tahniah saya ucapkan kepada pasukan inovasi ini kerana telah mengambil satu langkah lebih awal dalam usaha memperkasakan Pendidikan Teknikal dan Vokasional di Malaysia agar usaha murni ini dapat mengetengahkan Pendidikan TVET dan ianya dapat diterima umum.  

Sekian, Terima Kasih.

kerangka  kv.PNG
bottom of page